• 2
  • 3
  • 1

Agenda - Seizoen 2022 - 2023

 

 

 

 

zondag 2 oktober - 

Koffieconcert - Foswert - Ferwert

zaterdag 15 oktober -

Oud papier - Ferwert - 9.30 uur

zaterdag 15 oktober - 

Try-out NBK - Gerkesklooster 

zaterdag 22 oktober - 

Try-out NBK - Drachten

zaterdag 29 oktober - 

NBK - Utrecht

zaterdag 17 december - 

Oud papier - Ferwert - 9.30 uur

25 december - 

Kerst kerkdienst - Ferwert

2023 - 

Jubileumjaar

zondag 15 januari - 

Concert 

zaterdag 25 maart - 

Federatie festival

april - 

Reunie

zaterdag 1 juli - 

Concert

 

 

   

 

Excelsior Ferwert

Copyright © 2015. All Rights Reserved.